Norwegians trafikktall for januar viser at om lag 640 000 passasjerer fløy med Norwegian. Økningen er betydelig sammenlignet med samme måned i fjor. Flytrafikken i januar har vært preget av lavsesong i tillegg til utbredelsen av omikronviruset og tilhørende myndighetspålagte tiltak og restriksjoner. —Vi vet at oppdemmet reiselyst er stor,Continue Reading